Tattoo Magus - tetoválás, tattoo, piercing, testékszer
main tatto studio galery address art info piercing

Egyiptom

Egyiptomban kr. e. 4000 körül már bizonyítottan készültek kõfigurákra különbözõ díszítések illetve emberi tetoválások is, amelyek a görög mûvészettel együtt nagy mértékben befolyásolták az európai szellemi világot. Nagyrészt magas pozíciójú hivatalnokok, papok és természetesen a fáraó használta a díszítés ezen módját. A Közép-Birodalom ideje alatt, kr. e 2040 és 1710 között fallikus rajzok voltak a legnépszerûbbek, ahogy ez megfigyelhetõ két egyiptomi múmián is, amelyek a 2160 és 1994 közötti idõszakból származnak. A núbiaiaktól vett mintázatok, amelyek absztrakt pontok halmazából illetve kék-fekete vonalakból álltak, voltak hivatottak biztosítani a halott termékenységét a túlvilágon. A templomokra illetve a szemöldökre elhelyezett madarak a viselõjüket a gonosz pillantásától óvták.

Amunet pap 4000 éves múmiáján látható tetoválások mind az õ különleges spirituális kapcsolatát mutatják a túlvilággal. Az egyiptomiak hite szerint a tetoválással a beteg ereje visszahozható az életbe és a bõrön történõ felnyitásokkal elérhetõ a tetovált lelkéhez a bejárat. Ament királyi háremhölgy 5000 éves múmiáján, amely a kairói Egyiptom Múzeumban található, szintén láthatóak képek, csakúgy, mint II. Ramses feleségének alkarján. 1923. januárjában Tutanhamon fáraó sírjának feltárása körüli érdeklõdést hamarosan felváltotta egy tetovált hercegnõ Luxor környéki kriptájának megtalálása. A királyi hölgy a 11. dinasztiához tartozott, amelyik kr. e. 2000 környékén teljesedett ki.

A mai Egyiptomban csak ritkán láthatunk tetovált személyeket. A Közel-Kelet közelsége miatt az iszlám befolyása nagyon magas. A muzulmánok szent könyve, a Koran, határozottan tiltja a test ilyenformán történõ díszítését.